persbericht Boomzorg

Beëindiging Arbori

maandag 26 maart 2012

Arbori-Arnhem Boomverzorging & Advisering gaat medio 2012 alle activiteiten beëindigen. De laatste twee werkende personeelsleden zetten dan de werkzaamheden van Arbori voort onder de bedrijfsnaam BoomOntzorging.com.
Marjon Hoogstad – de weduwe van Leen Hoogstad en eigenaresse van Arbori- laat weten: ‘Het is alweer een half jaar geleden dat Leen Hoogstad, mijn echtgenoot en oprichter van Arbori-Arnhem Boomverzorging & Advisering, is overleden. Vanaf dat moment hebben de medewerkers van Arbori en ik ons uiterste best gedaan om ook zonder Leen Arbori voort te zetten. Helaas hebben we moeten concluderen dat om diverse bedrijfstechnische redenen dit niet haalbaar is. Daarom zullen, 33 jaar na de oprichting, medio 2012 alle werkzaamheden bij Arbori worden gestaakt en zal Leens ‘kindje’ ophouden te bestaan. In goed onderling overleg hebben de twee boomtechnisch adviseurs in dienst van Arbori, Robert van Stuyvenberg en Aernout Theunissen, besloten om samen per 1 maart 2012 de werkzaamheden voort te zetten onder de naam van hun nieuwe onderneming: BoomOntzorging.com. Hierdoor zal de kennis en kunde van Leen toch nog gecontinueerd kunnen worden. Ik dank Robert en Aernout voor hun enorme inzet in het afgelopen moeilijke halve jaar en wens ze veel succes met hun nieuwe bedrijf!’
BoomOntzorging.com zal net als Arbori een breed spectrum van diensten in de boomverzorging aanbieden. Deze diensten omvatten hoofdzakelijk inventarisaties, boomtechnisch onderzoek en advies met daarnaast kleinschalig maar specialistisch uitvoerend boomverzorgend werk.

http://www.boomzorg.nl/nieuws.asp?id=19-5173