Bomenwacht bij bodemsanering terrein gasfabriek Arnhem

BoomOntzorging.com zal als bomenwacht optreden bij de bodemsanering die gaat plaatsvinden op het terrein van de gasfabriek Arnhem. Bij de bodemsanering zullen grote hoeveelheden grond worden af- en aangevoerd, de vervuilde grond zal op plaatsen tot maximaal 4 meter diepte worden afgegraven. Om de bestaande bomen aan de rand van het terrein te sparen, heeft de Gemeente Arnhem BoomOntzorging.com gevraagd toezicht te houden en assistentie te verlenen wanneer de werkzaamheden nabij de bomen gaan plaatsvinden. Als voorbereiding op deze werkzaamheden hebben de werknemers van BoomOntzorging.com een medische keuring ondergaan voor het verkrijgen van een verklaring van geschiktheid voor het werken met verontreinigde grond.