BoomOntzorging.com verzorgt boomtechnisch onderzoek voor Gemeente Arnhem

Medewerkers van BoomOntzorging.com zijn momenteel bezig met het uitvoeren van nader boomtechnisch onderzoek bij 275 bomen voor Gemeente Arnhem. Deze bomen komen voort uit een eerder uitgevoerde VTA-controle. Bij het nader onderzoek zal waar nodig gebruik worden gemaakt van onderzoeksapparatuur zoals de Air-Spade, Picus-geluidstomograaf of Resistograaf. De oplevering zal bestaan uit een rapportage waarin onderzoeksresultaten en hieruit voortkomende conclusies en adviezen per onderzochte boom staan omschreven.