Onderzoek kastanje Dinxperloo

 

Paardenkastanje bij Dorpskerk wordt gekapt

DINXPERLO Iedere Dinxperloër kent de reusachtige paardenkastanjeboom die tussen de Dorpskerk en het kerkelijk centrum staat. Met een stamomvang van meer dan 550 cm is het één van de grootste kastanjebomen van Gelderland. Helaas zal de boom gekapt moeten worden, omdat deze niet meer gezond is. Het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Kerk in Dinxperlo, op wiens grond de boom staat, heeft dit besluit genomen.Gerrit Gerritsen, lid van dit college, vertelt: “De gezondheid van de boom was altijd al een aandachtspunt. Er is al eerder onderzoek gedaan en ook hebben er al regelmatig herstelwerkzaamheden plaatsgevonden. We zagen nu de zwammen weer uit de stam komen en hebben contact opgenomen met Joost Ormel van Ormel Boomverzorging. Naar aanleiding hiervan heeft een boomtechnisch adviseur van Bureau Boomontzorging uit Elst een stabiliteitsonderzoek uitgevoerd.”ERNSTIG AANGETAST Uit het onderzoek bleek dat de boom in een matige conditie verkeert en ernstig is aangetast door ‘dikrandtonderzwam’. Een groot deel van het houtweefsel is afgestorven en door het optreden van houtrot ernstig verzwakt. Hierdoor is er een sterk verhoogd risico op stambreuk en windworp ontstaan. Daarbij kan er grote schade aan de historische bebouwing ontstaan en is er door het grote aantal voorbijgangers een grote kans op persoonlijk letsel. Ook is er een verhoogd risico op het uitbreken van de top, waarbij grote schade aan de kerk kan ontstaan.
De conclusie was: ‘door het sterk verhoogde risico op stambreuk, windworp of op het uitbreken van zware kroondelen is het van belang met spoed maatregelen te treffen om de risico’s weg te nemen’.NOODKAP Op basis van dit advies heeft het College van Kerkrentmeesters unaniem besloten een omgevingsvergunning voor het kappen van de boom aan te vragen bij de gemeente Aalten.
De gemeente heeft inmiddels vergunning verleend voor een noodkap en dat betekent dat de boom met spoed mag worden gekapt. Dinsdag 17 februari zal Joost Ormel dit uitvoeren en daarmee neemt Dinxperlo afscheid van een mooie, karakteristieke boom die al ongeveer 150 jaar op vele afbeeldingen van het centrum een herkenbaar dorpsbeeld oplevert.
In de kapvergunning zat als voorwaarde dat er een herplant moet komen. Dat betekent dat op ongeveer dezelfde plek een nieuwe boom komt te staan. Volgens Gerrit Gerritsen zal dit waarschijnlijk in april dit jaar gebeuren.