In opdracht van verschillende partijen (o.a. aannemerscombinatie COMOL5 en Royal Haskoning DHV) zijn er in 2018 door BoomOntzorging.com in het kader van het project RijnlandRoute diverse werkzaamheden uitgevoerd. De RijnlandRoute is een nieuwe verbindingsweg tussen de A4 en de A44 bij Leiden. De werkzaamheden bestonden o.a. uit het uitvoeren van waardetaxaties van te kappen bomen, het uitvoeren van verplantbaarheidsbeoordelingen bij te kappen bomen in Gemeente Katwijk, een bomeninventarisatie in Gemeente Leidschendam-Voorburg en een bomeneffectanalyse (BEA) aan de Vlietweg in Leiden.

Voor meer informatie over de RijnlandRoute zie ook: https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/verkeer-vervoer/wegverkeer/rijnlandroute/