De Gemeente Overbetuwe heeft BoomOntzorging.com benaderd om een oplossing te bedenken voor de opdruk van gietijzeren boomroosters door boomwortels op het Julianaplein in Zetten. In samenwerking met Agro de Arend heeft BoomOntzorging.com een oplossing bedacht door de boomroosters te verwijderen en hiervoor in de plaats corten stalen bakken te plaatsen. Deze bakken worden gevuld met een lucht- en vocht doorlatend substraat waar beplanting in kan worden gezet. Door de de aanwezigheid van de beplanting wordt het plein verder verfraaid en ontstaat er geen verdichting binnen de plantspiegel. De Gemeente Overbetuwe heeft dit plan meegenomen en in overleg met de omwonenden is er besloten dit uit te voeren.

Om ook de bomen voor de toekomst meer ondergrondse groeiruimte richting het al aanwezige bomengranulaat onder de rijbaan en het plein te geven zijn de verdichte bodemlagen losgebroken middels de methode “ploffen”. Hierna zijn de boomroosters verwijderd, de grond losgewerkt en de bakken geplaatst. De beplanting heeft de Gemeente Overbetuwe in samenwerking met de omwonenden aangeplant.