In opdracht van de Gemeente Heerde heeft BoomOntzorging.com op sportpark Molenbeek een groot aantal bomen gesnoeid en ca. 150 bomen verwijderd t.b.v. dunning. Voordat de werkzaamheden begonnen is er in kader van de Flora-en Faunawet gekeken waar er tijdens de werkzaamheden mogelijke verstoringen van Flora en Fauna konden plaatsvinden en welke maatregelen hiervoor getroffen konden worden. Om dit goed vast te stellen is er een Plan van Aanpak opgesteld zodat die iedereen voordat de werkzaamheden van start gingen op de hoogte was van de aanwezige Flora en Fauna en de te nemen maatregelen. Voor het snoeien van de bomen is er grotendeels gebruik gemaakt van een hoogwerker, het verwijderen van de bomen kon door de beperkte bereikbaarheid bijna alleen klimmend uitgevoerd worden. Door de aanwezigheid van de atletiekbaan en voetbalvelden moest er erg voorzichtig gewerkt worden om beschadinging hiervan te voorkomen.