BoomOntzorging.com heeft in opdracht van de Gemeente Overbetuwe een 70-tal bomen gekapt in Elst, Oosterhout en Zetten. Het verwijderen van deze bomen is een vervolg op de uitgevoerde boomveiligheidscontrole welke de Gemeente Overbetuwe in het najaar van 2015 heeft uitgevoerd. Naast het schadevrij verwijderen van de bomen zijn ook alle stobben uitgefreesd en voorzien van nieuwe teelaarde. De vrijgekomen hout snippers zullen worden gebruikt voor het opwekken van groene stroom en het hout zal verder worden verwerkt in de zagerij of als kachelhout.