Bomenwacht Gemeente Arnhem

In opdracht van de Gemeente Arnhem zal BoomOntzorging.com bij twee projecten optreden als bomenwacht.

Op het project Van Verschuerplein zal een herinrichting van het plein gaan plaatsvinden. Om het huidige aangezicht bij de entree van het plein te behouden, is ervoor gekozen enkele valse acacia`s (Robinia pseudoacacia) te behouden. De bomenwacht zal op dit project alle werkzaamheden welke plaatsvinden rond of nabij de bomen gaan begeleiden. Hierbij zal het beschermen van het wortelpakket van de bomen centraal staan. Daarnaast zal met behulp van de Air-Spade het schrale zand tussen de boomwortels worden verwijderd en worden vervangen voor bomengrond. Waar wenselijk én mogelijk, zal BoomOntzorging.com assisteren bij het inkorten van boomwortels en het snoeien van de boomkronen.

Nieuwe inrichting Verschuerplein voor de deur
Het is zover. Het opnieuw inrichten van het Van Verschuerplein kan beginnen. De gemeente is van plan te starten in de derde of vierde week van september. De precieze startdatum van de herinrichting van het Van Verschuerplein is echter nog niet bekend.
Meest opvallende maatregelen op het Van Verschuerplein: · Het plein wordt deels verlaagd, behalve op plekken waar boomwortels lopen. · De speelplek wordt aangepast · Er komen parkeerplekken bij de voormalige school · Tussen school en parkeerplaatsen komt een struikenhaag · De vier acacia’s met de lichte bladeren, bij het poortje vanaf de Rietgrachtstraat, blijven staan. De acacia met de donkere bladen verdwijnt. · De kastanjeboom blijft staan. · Er komen klassieke lantaarnpalen Na de winter gaat BGB verder in de straten om het plein.
Voor het ontwerp van het Van Verschuerplein zie: http://www.arnhem.nl/Wonen_en_leven/Projecten/Buiten_Gewoon_Beter klik op Arnhemse Broek.
Bron:http://www.arnhemse-broek.nl

 

Op het project Ruiterberglaan te Presikhaaf zal het riool worden vervangen. De bomenwacht zal worden ingezet als begeleider en controleur bij werkzaamheden welke rond of nabij de bomen gaan plaatsvinden. Samen met de uitvoerder en projectleider zal er in nauw overleg worden samengewerkt om schade aan de bomen te voorkomen en deze voor nu en voor de toekomst te behouden. De bomenwacht zal een adviserende functie hebben over de bescherming van de bomen en hun directe (ondergrondse) groeiplaats en over het minimaliseren van wortelschade bij de graafwerkzaamheden. Daarnaast zal waar nodig én mogelijk geassisteerd worden bij het inkorten van boomwortels. Ook hier zal de Air-Spade worden ingezet om boomwortels schadevrij bloot te leggen en de loop en structuur van de boomwortels te beoordelen.