Afgekeurde populier blijkt van binnen grotendeels verrot!

In april 2012 heeft BoomOntzorging.com in opdracht van Gemeente Leiden een stabiliteitsonderzoek uitgevoerd bij een monumentale populier langs de drukke Oestgeesterweg. Deze boom had reeds lange tijd zichtbare houtrot en beschadigingen aan de wortelaanzetten en de stamvoet. Met behulp van de Air-Spade zijn de wortelaanzetten en de stamvoet blootgelegd om de omvang van de houtrot vast te kunnen stellen en te beoordelen volgens criteria van de VTA- en IBA-methodieken. Door de omvang van de aangetroffen aantastingen, de lichte scheefstand van de boom en de hoge gevaarzetting, is het advies verstrekt de boom binnen 6 maanden te vellen om windworp te voorkomen.

Afgelopen september is de boom dan ook geveld. Uit de afgezaagde stobbe en stamstukken bleek dat niet alleen de stamvoet grotendeels was aangetast door houtrot maar ook de stam. Het grootste deel van het stamhout was reeds door houtrot aangetast (grillige, donkere verkleuringen) en werd omringd door slechts enkele centimeters dikke restwand van gezond hout.

Het afkeuren van deze oude populier bleek dus een juiste inschatting gebaseerd op uiterlijke symptomen voor interne verzwakkingen!