BoomOntzorging.com schaft nieuwste PICUS geluidstomograaf aan

Medio februari verwacht BoomOntzorging.com de nieuwste, pas sinds november verkrijgbare PICUS3 geluidstomograaf in gebruik te nemen. Hiermee kunnen wij geheel in eigen beheer holle en door houtrot aangetaste boomstammen doormeten, waardoor naast visuele beoordelingscriteria het risico op stambreuk en windworp nog nauwkeuriger kan worden ingeschat. Samen met de PICUS Calliper 200 is het mogelijk de vorm van de stamdoorsnede van alle in Nederland voorkomende bomen exact in te meten, hetgeen in een grotere precisie van de geluidsmeting resulteert. Wij zijn hiermee het eerste Nederlandse bedrijf welke de nieuwe Picus3 in gebruik gaan nemen.

Door het veelvuldige gebruik van de Picus geluidstomograaf bij het verrichten van boomtechnisch onderzoek en het sterk onderbouwende karakter van de Picus-beelden in onze onderzoeksrapportages, hebben wij besloten deze apparatuur aan te schaffen. Daarmee spelen we in op de toenemende vraag naar zorgvuldige en gefundeerde conclusies over de structurele stabiliteit van vaak (zeer) oude bomen.