groeiplaatsverbetering

In Tuin & Landschap artikel over het gebruik van vulkanisch gesteente

In de nieuwe Tuin & Landschap een leuk artikel over het gebruik van vulkanisch gesteente t.b.v. grondverbetering. Wij gebruiken  al geruime DCM lava tijd bij het opheffen van verdichting bij bomen d.m.v. “ploffen” en zien ook erg goede resultaten.

BoomOntzorging.com kan met behulp van de Terra-Tree 100 het zogenaamde ‘ploffen’ aanbieden. Daarmee kan de verstoorde  ondergrondse groeiplaats van bomen worden verbeterd, zonder dat daarbij verhardingen en andere inrichtingselementen verwijderd hoeven te worden. Met een holle lans wordt met stoten luchtdruk de verdichte bodem laagsgewijs gefragmenteerd. Hierdoor zal direct de doorluchting en vochthuishouding van de bodem verbeteren en zal de weerstand die de boomwortels ondervinden bij het doorwortelen van de bodem worden opgeheven. Tijdens het openbreken van de verdichte bodemlagen kunnen in de ontstane scheuren en holten direct poreuze materialen en langwerkende organische meststoffen worden toegediend. Het toedienen van poreuze materialen (zoals lavagruis) kan het opnieuw verdichten van de bodem voorkomen maar verbeterd ook de bodemstructuur en vergroot het water- en luchtbergend vermogen. Het ondergronds toedienen van meststoffen in de doorwortelde zone zorgt voor directe opname van voedingsstoffen en stimuleert de ontwikkeling van fijne beworteling.