Sinds mei 2017 is BoomOntzorging.com in opdracht van COMOL5 betrokken bij het inventariseren en taxeren van bomen die gekapt moeten worden bij de aanleg van de RijnlandRoute. Daarbij assisteert BoomOntzorging.com tevens in de technische ondersteuning van kapaanvragen bij de verschillende betrokken gemeenten (Leiden, Wassenaar, Leidschendam-Voorburg, Katwijk). COMOL5 is de aannemerscombinatie die de RijnlandRoute, de nieuwe verbindingsweg tussen de A4 en A44 bij Leiden, gaat aanleggen. Onze boomtaxateur die bij de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen (NVTB) is aangesloten taxeert de monetaire waarde van de te kappen bomen indien dat in de APV of bomenverordening van de betrokken gemeenten vereist is voor de kapaanvraag. Door de inzet van een bij de NVTB geregistreerde taxateur bent u verzekerd van onafhankelijke en deskundige boomwaarde- en schadetaxaties gebaseerd op de nieuwste inzichten van de NVTB.