In opdracht van Rechtbank Gelderland is BoomOntzorging.com ingeschakeld als deskundige in een rechtszaak tussen twee grondeigenaren in de Betuwe. Het geschil betrof schade die was ontstaan door onderhoud aan een gezamenlijke (mandelige) meidoornhaag tussen de beide percelen.