In opdracht van  Aveco de Bondt, heeft BoomOntzorging.com een boomeffectanalyse bij een plataan in Eindhoven uitgevoerd.

Op het momenteel braakliggende perceel in de noordoostelijke hoek van de kruising Gerard Phillipslaan en De Jonglaan zal het appartementencomplex Hartje Eindhoven worden gerealiseerd. Op het terrein staat een grote solitaire plataan die bij Gemeente Eindhoven als monumentaal staat geregistreerd.

De boom is in het huidige ontwerp ingepast en dient daarin duurzaam behouden te worden. Middels deze BEA is beoordeeld welke negatieve effecten er tijdens de bouw en aanleg van het beoogde ontwerp op het duurzame voortbestaan van de plataan kunnen ontstaan en welke maatregelen getroffen dienen te worden om schade aan de boom en zijn (ondergrondse) groeiplaats tijdens het bouwproces te voorkomen.