In opdracht van de Provincie Utrecht heeft BoomOntzorging.com boomtechnisch onderzoek uitgevoerd bij diverse bomen die tijdens de reguliere boomveiligheidscontrole naar voren kwamen als risicoboom. De uitgevoerde onderzoeken waren in de meeste gevallen gericht op het beoordelen van de stabiliteit of breukvastheid van de boom. Hiervoor zijn onder andere de PiCUS3-geluidstomograaf, resistograaf en Air-Spade ingezet.

Om een indruk te krijgen hoe een meting met de PiCUS-geluidstomograaf in zijn werk gaat hebben we een korte film gemaakt tijdens het uitvoeren van het nader onderzoek bij een beuk langs de N221.