Impressie 2

IMG_4532

 

 

 

 

 

 

 

Van begin 2012 tot begin 2015 is bij de aanleg van de tunnel van de A2 door Maastricht bronbemaling toegepast om tijdelijk de grondwaterstand te verlagen. Een teruglopende conditie bij oude bomen rondom het projectgebied waren voor Gemeente Maastricht aanleiding om een mogelijk verband tussen de bronbemaling en de teruglopende conditie van de bomen te vermoeden. In mei 2016 heeft BoomOntzorging.com in opdracht van Rijkswaterstaat een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijke negatieve gevolgen van de bronbemaling op oude bomen bij de aanleg van de tunnel van de A2 in Maastricht.

Om een verband tussen de bronbemaling en een mogelijke conditievermindering bij de bomen aan te kunnen tonen zijn een groot aantal gegevens verzameld:

  • huidige conditie en verzwakkingssymptomen (VTA)
  • scheutlengteontwikkeling vóór, gedurende en na de bronbemaling
  • bronneringsgegevens
  • historische grondwaterstanden
  • bodemopbouw, -type en bewortelingsdiepte
  •  historische weergegevens

Omdat de onderzochte bomen een grondwater-/contactprofiel bleken te hebben zijn ze tenminste een deel van het groeiseizoen afhankelijk van het grondwater voor hun vochtvoorziening. Omdat tijdens de bronbemaling enkele langdurig warme en droge perioden voorkwamen is het aannemelijk dat de bronbemaling een negatieve invloed heeft gehad op de gezondheidstoestand van de bomen. De verminderde conditie van de bomen was echter niet uitsluitend en eenduidig een gevolg van de bronbemaling: ook bodemverdichting, slechte groeiplaatsomstandigheden, beschadigingen aan het wortelstelsel en aantasting van paardenkastanjes door de Kastanjebloedingsziekte hebben daaraan bijgedragen.

IMG_5212Kaart bronbemaling vs weer