In opdracht van de Gemeente Arnhem heeft BoomOntzorging.com  boomtechnisch onderzoek uitgevoerd bij een rij van 45 oude laanbomen langs de Schelmseweg t.h.v. Landgoed Warnsborn.  Dit betreft hoofdzakelijk circa 150 jaar oude beuken aan de noordzijde van de rijbaan.

 

Het onderzoek is ingesteld vanwege de versnelde uitval van een groot aantal bomen in de oude laanbeplanting waartoe de bomenrij behoort. Ook de bomen in de onderzochte bomenrij vertonen duidelijke tekenen van aantastingen door diverse schimmels en in 2013 is één van de beuken afgebroken. Door het smalle en zeer drukke deel van de Schelmseweg is de gevaarzetting met de grote oude beuken zeer hoog, waar bij het bezwijken van de bomen langs de weg de kans op grote materiele schade en persoonlijk letsel zeer groot is.