In opdracht van de Provincie Utrecht is BoomOntzorging.com begonnen met het uitvoeren van nazorg bij ca. 1.200 jonge bomen. Deze bomen zijn de afgelopen twee plantseizoenen aangeplant binnen diverse projecten. Binnen deze nazorg worden de bomen van voldoende water voorzien en worden eventuele gebreken gerapporteerd, zodat de eigen buitendienst van de provincie dit op kan nemen. Om het watergeven efficiënt en zonder ernstige verkeershinder uit te voeren, heeft BoomOntzorging.com een eigen watergeefsysteem ontwikkeld waardoor er eenvoudig door één persoon watergegeven kan worden.