In opdracht van Rijkswaterstaat heeft BoomOntzorging.com de aanplant van bomen en heesters bij Knooppunt Kunderberg (A76/A79 – Limburg) op naleving van de bestekseisen en op gemaakte afspraken tussen Rijkswaterstaat en de groenaannemer. Daarbij zijn onder andere de maatvoering, kwaliteit en aantallen heesters en bomen gecontroleerd maar ook de methode van grondbewerking en de methode van aanplant.

Na een tussentijdse controle en een eindinspectie kon geconcludeerd worden dat de uitvoerende groenaannemer (BMM Groen B.V. – Sittard) de werkzaamheden correct en op deskundige wijze had uitgevoerd. Door de inspecties en de daaruit volgende  prestatieverklaring is Rijkswaterstaat geïnformeerd over de kwaliteit van de werkzaamheden vóór tot betaling wordt overgegaan.