In opdracht van Gemeente Overbetuwe heeft BoomOntzorging.com een beoordeling uitgevoerd van de monumentale paardenkastanjes aan de Kastanjelaan in Heteren. De beoordeling was gericht op de levensverwachting en toekomstverwachting van de bomen en de oude laanstructuur.

Van de oude, beeldbepalende paardenkastanjes in laanverband resteren nog 32 bomen. In de afgelopen jaren zijn er door diverse gebreken een groot aantal bomen uit de laan verdwenen. Momenteel worden veel van de oude bomen bedreigd door aantasting door de Kastanjebloedingsziekte, waardoor de uitval in de laan versnelt en er in de resterende laan steeds meer en grotere gaten ontstaan.

Gemeente Overbetuwe is door de versnelde aftakeling van de oude laan voornemens om een plan op te stellen voor de verjonging van de laan waarbij de oude laan gefaseerd vervangen zal worden voor een nieuwe laanbeplanting van bomen. Ter ondersteuning bij het opstellen van zo’n verjongingsplan is het van belang inzicht te krijgen in de levensverwachting van de resterende bomen in de laan en in de huidige en toekomstige laanstructuur bij voortschrijdende uitval van de oude paardenkastanjes.