Door de aanwezigheid van een verdichte laag in de middenberm van de N237 nabij Huis ter heide, kon het regenwater onvoldoende worden afgevoerd en stonden de nieuw aangeplante wintereiken in een te natte ondergrond. Door de verdichte laag los te breken met onze Terra tree 100 met een extra lange lans van 90cm kon de verdichte laag worden doorbroken. Naast het losbreken van de laag is er ook een structuurverbeteraar van kleikorrels in de grond geblazen zodat er niet direct nieuwe verdichting op zal treden. Heeft u interesse in deze werkmethode dan kunt onder groeiplaatsverbetering meer informatie vinden.