In opdracht van Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden heeft BoomOntzorging.com bomen gekapt en geknot in de Slaaghpolder in Leiden. De bomen moesten worden gekapt of geknot om de dijkverbetering te kunnen uitvoeren. Voorafgaande aan de werkzaamheden is er een flora en faunacheck uitgevoerd en zijn de locaties waar door de werkzaamheden verstoring kon plaatsvinden afgezet. Door de hoge grondwaterstand zijn de werkzaamheden met kleine machines uitgevoerd en is het vrijkomende tak- en stamhout op rillen gelegd.