Bij zes bomen in beheer van Gemeente Leiden heeft BoomOntzorging.com nader boomtechnisch onderzoek verricht. Middels een visuele inspectie kon bij deze bomen onvoldoende uitsluitsel worden gegeven over de stabiliteit en het potentiële gevaar voor de omgeving nadat bij deze bomen diverse verzwakkingen/aantastingen waren aangetroffen. Bij het onderzoek is de Picus3-geluidstomograaf en de resistograaf ingezet. Inzet van de Air-Spade was niet nodig omdat vrijwel alle verzwakkingen de bovengrondse delen van de bomen betrof en de stamvoet/wortelkluit niet voor beoordeling blootgelegd hoefde te worden.