BoomOntzorging.com heeft in samenwerking met Van Zeeland Groen een 8-tal populieren vervangen voor esdoorns langs de N458.

Omdat de grondkering langzaam in het water verdween ontstond de angst dat de wortels zover zouden uitspoelen dat er een verhoogd risico op windworp ontstond. De bomen zijn dan ook al in de zomer verwijderd waarbij ook direct de stobben zijn weggefreesd. Om de bomen zo snel mogelijk te verwijderen en hiermee het verkeer zo min mogelijk te hinderen zijn de bomen met behulp van een mobiele kraan omgezaagd en volledig versnipperd. Door de inzet van twee verkeersregelaars kon verkeer volledig stil gezet worden wanneer de bomen over de weg vielen.

In het najaar is op de plek van de populieren 8 jonge esdoorns geplant. Voorafgaande aan het planten zijn de groeiplaatsen vervangen voor bomengrond zodat er een goede basis voor doorgroei ontstaat.