Platanen in Montfoort weer veilig gesteld

BoomOntzorging.com heeft langs de doorgaande weg in Montfoort in opdracht van Provincie Utrecht de kronen van platanen gesnoeid en gecontroleerd op de aanwezigheid van de schimmelaantasting Massaria. Deze schimmel tast vaak takken binnen in de kroon aan waarnaar deze breukgevoelig worden. Doordat de aantasting alleen aan de bovenzijde van de tak zichtbaar is kan deze controle het beste uitgevoerd worden met behulp van een hoogwerker. In dit geval is er in samenspraak met Provincie Utrecht voor gekozen om ook direct onderhoudssnoei bij deze bomen uit te voeren. Om veilig te kunnen werken zijn de nodige verkeersmaatregelen getroffen en is het verkeer middels twee verkeerregelaars om de werkzaamheden heen begeleid.