Het project RijnlandRoute voorziet in de aanleg van een nieuwe verbindingsweg tussen de A4 en de A44 bij Leiden, Wassenaar en Oegstgeest. In januari 2017 heeft BoomOntzorging.com in opdracht van Provincie Zuid-Holland een groot aantal taxaties uitgevoerd om de monetaire waarde van te kappen bomen binnen het grondgebied van Gemeente Wassenaar vast te stellen. Deze bomen staan in het toekomstige tracé van de nieuwe verbindingsweg en van het te realiseren Knooppunt Ommedijk en Afrit Leiden-Zuid van de A44. De getaxeerde bomen bestaan uit solitaire bomen, bomenrijen, boomgroepen, bos en struweel. Bij een groot deel van deze ‘boomelementen’ is de monetaire waarde vastgesteld, hetgeen als basis kan dienen bij het opstellen van een groencompensatieplan.

De taxaties zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen (NVTB) door onze bij de NVTB geregistreerde boomtaxateur.