In opdracht van de Provincie Utrecht heeft BoomOntzorging.com langs diverse wegen snoeiwerkzaamheden uitgevoerd. Er zowel begeleidingssnoei bij jonge bomen als onderhoudssnoei bij oudere bomen uitgevoerd. De werkzaamheden zijn grotendeels met gebruik van een hoogwerker en versnippercombinatie uitgevoerd waardoor het werkvak erg compact kan blijven en het verkeer zo min mogelijk hinder ondervindt.