Bij de reconstructie van de N225 bij de Grebbeberg in Gemeente Rhenen is BoomOntzorging.com in opdracht van Provincie Utrecht opgetreden als bomenwacht bij de werkzaamheden rondom een monumentale zomereik. Reeds in 2013 had BoomOntzorging.com een boomeffectanalyse (BEA) bij de boom uitgevoerd om randvoorwaarden en een advies te formuleren voor het duurzame behoud van de boom na reconstructie van het dwarsprofiel van de weg.   Tijdens de werkzaamheden als bomenwacht zijn vooral het verwijderen van de oude klinkerbestrating, graafwerkzaamheden, de aanleg van het nieuwe fietspad, herbestrating en boombeschermende voorzieningen nauwlettend gevolgd.