December 2013

In opdracht van Provincie Utrecht heeft BoomOntzorging.com ca. 4.000 bomen geïnventariseerd en visueel geïnspecteerd op zichtbare verzwakkingen. Deze bomen staan in bosranden en boomgroepen langs de provinciale wegen en waren pas recentelijk ingemeten waardoor ze bij eerdere inventarisaties nog niet opgenomen konden worden. Voor de opname en verwerking van de veldgegevens is GeoVisia gebruikt.

 

December 2013

Begin 2013 heeft BoomOntzorging.com in opdracht van Rijkswaterstaat een beplantingsplan gemaakt voor de aanplant van bomen en heesters bij Knooppunt Kunderberg (A76/A79) in Limburg. Het doel van deze beplanting is het wegnemen van overlast van strooilicht door koplampen bij omwonenden van het pas gereconstrueerde knooppunt. In december heeft BoomOntzorging.com toezicht gehouden bij de uitvoering van het beplantingsplan dat werd uitgevoerd door een lokale groenaannemer. Het toezicht omvatte voornamelijk het controleren op naleving van bestekseisen en gestelde kwaliteitsnormen. De aanleg en aanplant is inmiddels voltooid en in volle tevredenheid van Rijkswaterstaat en omwonenden uitgevoerd.

 

IMG_2002

 

 

November 2013

Bij zes bomen in beheer van Gemeente Leiden heeft BoomOntzorging.com nader boomtechnisch onderzoek verricht. Middels een visuele inspectie kon bij deze bomen onvoldoende uitsluitsel worden gegeven over de stabiliteit en het potentiële gevaar voor de omgeving nadat bij deze bomen diverse verzwakkingen/aantastingen waren aangetroffen. Bij het onderzoek is de Picus3-geluidstomograaf en de resistograaf ingezet. Inzet van de Air-Spade was niet nodig omdat vrijwel alle verzwakkingen de bovengrondse delen van de bomen betrof en de stamvoet/wortelkluit niet voor beoordeling blootgelegd hoefde te worden.

 

IMG_0323TilEur+15_26nov'13_geluidslijnen

 

 

 

 

 

November 2013

Eind november is BoomOntzorging.com begonnen met het uitvoeren van vormsnoei bij ca. 1.000 bomen binnen de Gemeente Arnhem. In deze opdracht zullen onder andere knotwilgen, gekandelaberde bomen en leibomen worden gesnoeid. De werkzaamheden zullen in begin 2014 worden afgerond.

[nggallery id=36]

 

November 2013

In opdracht van Gemeente Renkum heeft BoomOntzorging.com de stam/stamvoet van 2 monumentale zomereiken met de Picus3-geluidstomograaf doorgemeten nadat er bezorgdheid was ontstaan over de stabiliteit en standvastheid van de bomen. Doordat BoomOntzorging.com zelf een Picus3 heeft, kan deze flexibel en efficiënt worden ingezet. Hierdoor was het mogelijk om, zonder onvoorziene meerkosten, bij één van de onderzochte eiken een tweede meting uit te voeren om zo een nóg beter inzicht te krijgen in de omvang van de houtrot in het binnenste van de stam.

 

QuRob_+15_28nov'13

 

 

 

 

 

Oktober 2013

In opdracht van de Gemeente Leiden hebben de medewerkers van BoomOntzorging.com bij verschillende bomen bewortelingsonderzoeken uitgevoerd met behulp van de Air-Spade. De onderzoeken hadden als doel om te kijken of de aangetroffen scheuren in de monumentale panden mogelijk veroorzaakt konden worden door enkele populieren welke op een afstand van ca. 2,5 meter van de woningen staan. Tijdens het onderzoek bleek dat enkele zeer zware wortels onder de fundering groeien en hierbij zorgen voor scheurvorming in de muur. Omdat het niet mogelijk is de wortels te verwijderen zonder dat hiermee een verhoogd risico op windworp ontstaat zullen de bomen worden verwijderd.

 

Oktober 2013

BoomOntzorging.com heeft in opdracht van de Gemeente Overbetuwe een dode beuk achter een woning in eigendom van de gemeente verwijderd. Om de boom schadevrij te kunnen verwijderen is er een telekraan met een capaciteit van 100 ton ingezet. Voor bescherming van de oprit zijn er vooraf rijplaten gelegd. Door de inzet van dit materieel was het mogelijk de boom in minder dan een dag te verwijderen en het vrijkomende stam- en takafval met behulp van onze eigen vrachtwagen af te voeren.

httpv://youtu.be/NmVv_PNtQXw

 

 

Oktober 2013

In opdracht van Gemeente Leiden heeft BoomOntzorging.com alle jaarlijks te inspecteren bomen visueel beoordeeld op mogelijke verzwakkingen die een gevaar voor de omgeving zouden kunnen veroorzaken. De meeste van deze bomen (ca. 300) staan in en om de oude binnenstad en worden vanwege de vele voorbijgangers en de hoge gevaarzetting vaker geïnspecteerd.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

 

September 2013

In opdracht van de Gemeente Teylingen heeft BoomOntzorging.com in Sassenheim een groeiplaatsonderzoek gedaan bij groot aantal beuken langs de Teijlingerlaan. Het doel van het onderzoek was het vaststellen van de oorzaak van een teruglopende conditie bij een groot deel van de beuken, daarnaast is er gekeken welke maatregelen er genomen moeten worden om de laan in een goede conditie te krijgen. Tijdens het onderzoek kwam naar voren dat vooral de hoge grondwaterstand een beperkende factor is voor de omvang van de groeiplaats. Door deze ondiepe groeiplaats hebben de bomen veel oppervlakkige beworteling ontwikkeld naar de achterliggende tuinen, deze beworteling is bij een aantal bomen in enkele jaren verwijderd bij het leggen van kabels en leidingen. Door het verwijderen van deze beworteling is het wortelvolume tot soms wel 50% afgenomen. Het onderzoek is uitgevoerd met behulp van de Air-Spade waardoor de beworteling zonder schade beoordeeld kon worden.

[nggallery id=35]

 

September 2013

In opdracht van de gemeente Arnhem heeft BoomOntzorging.com een grote beuk langs de Velperweg verwijderd. Doordat een deel van de kroon boven de leiding van de trolley weggehaald moest worden, zijn de werkzaamheden gedeeltelijk ’s avonds uitgevoerd, waarbij tijdelijk de spanning van de trolleyleidingen gehaald moest worden. De volgende dag is de stam met behulp van een telekraan platgelegd en de stobbe verwijderd. Door de strakke planning en nauwe samenwerking met Van Amerongen Facilitair konden de werkzaamheden vlot worden uitgevoerd met een minimale hinder voor het verkeer.

[nggallery id=34]

 

September 2013

Sinds begin 2012 begeleidt BoomOntzorging.com de aanplant van laanbomen langs het nieuwe deel van de A73 tussen Venlo en Maastricht. Hierbij houdt BoomOntzorging.com in opdracht van Rijkswaterstaat toezicht op de aanleg en aanplantwerkzaamheden dat door een grote groenvoorziener wordt uitgevoerd. Na afloop van het plantseizoen in voorjaar 2013 heeft BoomOntzorging.com regelmatig steekproefsgewijs controles uitgevoerd op het geven van water bij de ca.  6.000 bomen. Hierbij werd gebruik gemaakt van een elektrische bodemvochtmeter waarbij het bodemvochtpercentage binnen de gietranden van de bomen kon worden gemeten en worden vastgelegd. Hierdoor kan gecontroleerd worden of nazorgverplichtingen voldoende worden nageleefd en kan er, indien nodig, tijdig worden bijgestuurd als er tekortkomingen worden geconstateerd.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

 

Augustus 2013

In opdracht van de Sallandsche golfclub “De Hoek” heeft BoomOntzorging.com groeiplaatsverbetering uitgevoerd bij een monumentale inlandse eik. De eik die het symbool van de club vormt liep de laatste jaren drastisch in conditie terug, tijdens een groeiplaatsonderzoek heeft BoomOntzorging.com gekeken welke oorzaken er te vinden waren voor deze terugloop in conditie. Uit de uitslagen van de genomen grondmonsters bleek vooral de zuurgraad pH-waarde erg laag te zijn, hierdoor ontstaan en onder andere tekorten van magnesium en fosfor. Om deze zuurgraad te verhogen is er geadviseerd zowel bovengronds als ondergronds kalk toe te voegen in een tijdsbestek van drie jaar. Naast het aanbrengen van de kalk heeft BoomOntzorging.com de volgende werkzaamheden uitgevoerd om de groeiplaats duurzaam te verbeteren.

  • Vegetatielaag/ graslaag verwijderd.
  • Ondergronds injecteren van kalk, organische meststoffen en structuurverbeteraar m.b.v. de Terra Tree
  • Doormengen van uitgerijpte houtcompost in de bovenste 30 cm m.b.v. de Air-spade
  • Aanbrengen van een mulchlaag van houtsnippers.

[nggallery id=33]

httpv://youtu.be/r0tvRmlROGc

httpv://youtu.be/fxTqQkV40kQ

Juli 2013

Voor de gemeente Leiden heeft BoomOntzorging.com bij een aantal monumentale platanen een massaria controle uitgevoerd. Deze controle wordt nu al enkele jaren uitgevoerd, waarbij naast de controle ook meteen de aangetaste takken verwijderd worden. Tijdens de controle zijn enkele zware takken verwijderd die aangetast waren door de schimmel massaria.

Juni 2013

Aan de Heselbergherweg te Arnhem heeft BoomOntzorging.com bij wooncomplex “Paleis op de Heuvel” een onderzoek uitgevoerd naar de stabiliteit en breukvastheid van een Italiaanse populier. Bij het onderzoek is zowel gebruik gemaakt van de Picus3- geluidstomograaf als van de Air-spade. Met de inzet van de geluidstomograaf kon inzichtelijk worden gemaakt in hoeverre de boom hol is en welke invloed dit heeft op de breukvastheid van de boom. Met de Air-spade is vooral gekeken naar eventuele beschadigingen van wortels die mogelijk instabiliteit konden veroorzaken.

[nggallery id=32]
Juni 2013

In opdracht van de Sallandsche Golfclub “De Hoek” in Diepenveen heeft BoomOntzorging.com in 4 beuken dynamische kroonankers geplaatst. Deze verankeringen zorgen ervoor dat wanneer de aanwezige plakoksel zal uitbreken deze in de boom blijft hangen, hierdoor zal er in dit geval geen schade ontstaan aan de Driving Range. Het advies voor het plaatsen van de kroonverankeringen kwam voort uit een eerder uitgevoerde boomveiligheidscontrole bij alle bomen op het terrein van de Sallandsche golfclub.

[nggallery id=30]

Mei 2013

Voor de Gemeente Arnhem heeft BoomOntzorging.com is samenwerking met Danphe B.V. een trekproef uitgevoerd bij een zwarte noot. Deze monumentale zwarte noot is waarschijnlijk een van de oudste exemplaren van Nederland. Door de grote stamholte is de boom in het verleden al enkele malen teruggezet om de windbelasting en zwaartepunt te verlagen. Tijdens een recentelijk onderzoek met de Picus3- geluidstomograaf bleek dat de restwand van deze boom zeer minimaal is en dat er enkele verse scheuren in de stam zichtbaar waren. Om een goed beeld te krijgen van de stabiliteit van deze boom is er in samenwerking met Erik Platje van Danphe B.V. een trekproef uitgevoerd. Uit de resultaten van deze trekproef blijkt dat er een minimale verbinding is tussen de wortelaanlopen en er hierdoor tijdens de trekproef vervorming van de stamvoet optreedt. Er wordt nu gekeken welke boomtechnische ingrepen er nodig zijn om de boom toch op deze drukke locatie te kunnen handhaven.

[nggallery id=31]
Mei 2013

Voor de Provincie Utrecht heeft BoomOntzorging.com de afgelopen tijd ca. 10.000 bomen geïnventariseerd. Deze inventarisatie en bijgaande boomveiligheidscontrole is uitgevoerd met onze nieuwe Panasonic Toughpad en de beheersoftware van Dataquint, Geovisia field. Om te zorgen dat de Provincie Utrecht voor de zomer een bestek op kan stellen voor het snoeien, vellen en aanplanten van bomen is er gekozen om de inventarisatie in deze periode plaats te laten vinden. In het najaar zullen er alleen nog ca. 2.200 attentiebomen worden beoordeeld, door een stelpost in het bestek op te nemen kunnen beheersmaatregelen die voortvloeien uit deze controle in hetzelfde bestek uitgevoerd worden.

[nggallery id=29]

 

April 2013

Langs de Rijksstraatweg bij Breukelen heeft BoomOntzorging.com bij 3 platanen nader onderzoek gedaan. Dit nader onderzoek kwam voort uit een boomveiligheidscontrole, waarbij werd geconstateerd dat de bomen hol waren. Om een goede indicatie te krijgen van de omvang van de holte en de aanwezige restwand, is er bij alle drie de bomen een meting met de Picus3-geluidstomograaf  uitgevoerd. Uit de meetresultaten bleek dat er voldoende restwand aanwezig was om de bomen als voldoende stabiel te beoordelen. De resulaten van het onderzoek zijn samen met de hieruit opgemaakte conclusies en adviezen opgenomen in een rapportage. De gegevens uit  deze rapportage zullen in het boombeheersysteem van de boombeheerder worden opgenomen zodat deze tijdens een volgende boomveiligheidscontrole geraadpleegd kunnen worden.

overzocht meting

April 2013

BoomOntzorging.com heeft in Heteren bij twee bomen groeiplaatsverbetering toegepast. Deze maatregelen kwamen voort uit een BEA (Boom Effect Analyse) welke BoomOntzorging.com in 2012 heeft opgesteld. De groeiplaatsverbetering is toegepast om de aanwezige verdichting te doorbreken en nieuwe voeding in de vorm van compost toe toevoegen. De volgende specifieke werkzaamheden zijn bij de monumentale rode beuk en linde toegepast om de groeiplaats te verbeteren:

 

  • Nog aanwezige (half) verharding verwijderen
  • Verdichte lagen doorbreken doormiddel van “Ploffen”
  • Compost doormengen met behulp van de Air-spade in de bovenste 20 cm.
  • Aanwezige straatzand onder de linde verwijderen met behulp van de Air-spade en vervangen voor bomengrond.
  • Plaatsen van boombeschermende maatregelen ivm. geplande bouwactiviteiten.
  • Plantspiegel afdekken met houtsnippers om de natuurlijke aanwas van organisch materiaal op gang te brengen.

 

Gemeente Overbetuwe Onze Lieve Vrouwenstraat

 

April 2013

Op verzoek van Gemeente Leiden heeft BoomOntzorging.com voor een werkbezoek van raadsleden van de gemeenteraad een demonstratie verzorgt in het gebruik van de Picus3-geluidstomograaf bij het uitvoeren van boomtechnisch onderzoek. Hierbij is na een korte uitleg gegeven over de VTA-systematiek en de redenen en methoden voor boomtechnisch vervolgonderzoek. Het nut en gebruik van de Picus3-geluidstomograaf is getoond bij een monumentale paardenkastanje aan de Vismarkt in de Leidse binnenstad. De raadsleden hadden hierbij gelegenheid vragen te stellen over de noodzaak, methoden en de inzet van visuele boomveiligheidinspecties en over de procedures bij het bepalen in welke mate bomen een gevaar voor de omgeving vormen.

 

April 2013

In opdracht van Gemeente Overbetuwe heeft BoomOntzorging.com op het in ontwikkeling zijnde gebied rond het station in Elst ca. 20 populieren verwijderd. Door de inzet van een kraaningevoerde versnipperaar en een uitrijcombinatie konden de werkzaamheden in twee dagen worden voltooid. Wanneer de vogels uitgenesteld zijn zullen er nog 7 bomen verwijderd worden.

 

Maart 2013

BoomOntzorging.com heeft in opdracht van de Provincie Utrecht nader boomtechnisch onderzoek uitgevoerd. Uit de resultaten van de boomveiligheidscontroles zijn 15 bomen naar voren gekomen waarbij nader onderzoek gewenst was, hierbij ging het vooral om het bepalen van de stabiliteit. Voor het uitvoeren de boomtechnische onderzoeken is gebruik gemaakt van de Picus3- geluidstomograaf, Resistograaf en de Air-Spade. Tijdens het uitvoeren het onderzoek zijn twee zomereiken met spoed verwijderd. Deze twee bomen bleken een sterk verhoogde kans op windworp te hebben door een omvangrijke aantasting door de Harslakzwam.

Het resultaat van de onderzoeken is een uitgebreide rapportage waarin per boom de resultaten, conclusies en beheeradviezen zijn beschreven.

 

overzicht nader onnderzoek Utrecht

 

Maart 2013

In opdracht van Gemeente Arnhem heeft BoomOntzorging.com enkele bomen langs de Schelmseweg in Arnhem verwijderd. Door het aanleggen van nieuwe bushaltes en het aanleggen van een nieuwe fietsstrook was de gemeente genoodzaakt twee bomen te laten verwijderen.  Door het wegvak buiten de spits af te sluiten konden de bomen snel met behulp van een hoogwerker verwijderd worden. Het vrijgekomen stamhout zal grotendeels gebruikt gaan worden voor het inrichten van een natuurlijke speelplaats bij een basisschool. In het voortraject van dit project was BoomOntzorging.com al betrokken door m.b.v. de Air-Spade groeiplaatsonderzoeken uit te voeren bij de nieuw te plaatsen bushaltes langs de Schelmseweg. Tijdens dit onderzoek bleek dat enkele bomen moesten wijken om de nieuwe bushaltes te kunnen realiseren.

 

Februari 2013

In februari heeft Rijkswaterstaat aan BoomOntzorging.com formeel opdracht verleend voor het uitvoeren van controlewerkzaamheden bij het herstel van de laanboombeplantingen langs de A73-Zuid tussen Venlo en Maastricht.

Na aanleg van deze nieuwe snelweg begin jaren 2000, zijn circa 10.000 lindes, eiken en beuken aangeplant om deze weg te flankeren. Door een samenspel van diverse oorzaken vertoonde de jonge aanplant grote uitval en groeistagnatie. Begin 2012, toen nog onder Arbori-Arnhem, hebben de boomtechnisch adviseurs van BoomOntzorging.com voor Rijkswaterstaat een herstelplan voor de beplantingen langs de A73-Zuid geschreven. De firma die de eerste beplantingen heeft aangelegd en daar een 10-jarige nazorgverplichting op heeft, is afgelopen januari begonnen het herstelplan uit te voeren, waarbij ruim 3.500 bomen zullen worden vervangen en grondverbeterende maatregelen worden getroffen. BoomOntzorging.com houdt hierbij namens Rijkswaterstaat toezicht en controleert of de werkzaamheden volgens gemaakte afspraken en technische specificaties worden uitgevoerd. De werkzaamheden zullen waarschijnlijk geheel 2013 en een deel van 2014 in beslag nemen.

 

 

Januari 2013

In opdracht van Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch is BoomOntzorging.com opgetreden als deskundige bij een lang slepend conflict tussen twee buren over beplantingen van bomen en heesters langs de  erfgrens. Om op een aantal specifieke vragen antwoord te kunnen geven is in bijzijn van een rechter, de griffier van het gerechtshof en de twee partijen met hun advocaten, ter plaatse een deskundigenonderzoek uitgevoerd. De uit het onderzoek voortvloeiende rapportage zal door het gerechtshof worden gebruikt bij het beslechten van het conflict tussen beide buren.

 

 

Januari 2013

Sinds juli 2012 is Rijkswaterstaat in samenwerking met Gemeente Heerlen en Gemeente Voerendaaal bezig met de uitbreiding van Knooppunt Kunderberg, dat de A76 en de A79 met elkaar verbindt. Binnen deze reconstructie heeft BoomOntzorging.com in opdracht van Rijkswaterstaat  een plan opgesteld voor de aanleg van een beplanting van bomen en heesters langs een nieuw aan te leggen oprit. Dit beplantingsplan zal worden gebruikt als technische specificatie bij het bestek voor de aanleg, aanplant en onderhoud van de beplanting. Een belangrijk aspect bij het opstellen van dit plan was het wegnemen van hinder bij omwonenden door strooilicht van voertuigen die gebruik maken van de nieuwe oprit en achterliggende snelweg.

 

Knooppunt Kunderberg

 

Januari 2013

Voor een particuliere eigenaar heeft BoomOntzorging.com twee bomen die boven een monumentale schuur uitgroeiden, met inzet van een telekraan verwijderd. Door de afstand van kraan tot boom is er gekozen om een 60 tons kraan in te zetten. In een halve dag waren de twee bomen verwijderd en opgeruimd. In het voortraject heeft BoomOntzorging.com de aanvraag van de omgevingsvergunning verzorgd.

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie