Met behulp van de Air-Spade heeft firma BoomOntzorging.com Boomtechnisch adviesbureau Duifhuizen geassisteerd bij een bewortelingsonderzoek in Huizen waar de riolering in een woonwijk vervangen moest worden. Door onder hoge luchtdruk de boomwortels in proefsleuven bloot te leggen, kon beoordeeld worden welke mogelijke problemen de beworteling van de bomen zou kunnen veroorzaken bij aanleg van het riool.