In opdracht van Gemeente Leiden heeft BoomOntzorging.com circa 20 monumentale platanen in de binnenstad van Leiden onderzocht of aantasting van kroondelen door de Massaria-schimmel. Daarbij is een uitbreiding van de aantasting waargenomen ten opzichte van voorgaande jaren. Alle bomen waren nu aangetast en hadden meerdere aangetaste takken waarbij in een aantal bomen zware takken (> 10 cm dikte) waren aangetast die in 2013 nog gezond waren.