In opdracht van Provincie Utrecht heeft BoomOntzorging.com een bewortelingsonderzoek uitgevoerd bij de aanleg van de N421, de nieuwe verbindingsweg tussen Houten en de A12. Langs een kruisende weg met een oude rij iepen in beheer van Gemeente Bunnik, was een nieuwe watergang gegraven waarbij boomwortels werden blootgelegd. Omdat het onduidelijk was of deze boomwortels tot de rij iepen behoorde of een restant van een gerooide haag waren heeft BoomOntzorging.com met behulp van de Air-Spade proefsleuven gegraven om de herkomst van de boomwortels vast te stellen.