Vanaf 2012 begeleidt BoomOntzorging.com in opdracht van Rijkswaterstaat de revitalisering van laanboombeplantingen langs de A73-Zuid. Vanaf 2008 zijn langs het circa 40 kilometer lange tracé van de nieuwe A73-Zuid tussen Blerick (bij Venlo) en de aansluiting met de A2 (bij Maasbracht) omvangrijke laanboombeplantingen aangelegd. Deze laanboombeplantingen bestonden bij de eerste aanleg voornamelijk uit zomereiken, beuken en lindes. Na de voortdurende uitval van grote aantallen bomen heeft Rijkswaterstaat BoomOntzorging.com verzocht een revitaliseringsplan voor deze laanboombeplantingen op te stellen en tijdens de uitvoering daarvan door een Limburgs groenbedrijf, de revitalisering technisch te begeleiden. Als gevolg daarvan zijn de beuken vervangen voor lindes en zijn er vanaf 2013 een groot aantal nieuwe lindes en zomereiken aangeplant door het uitvoerende groenbedrijf. Tot aan de oplevering van de laanboombeplantingen medio 2018 zal BoomOntzorging.com betrokken blijven bij de boomtechnische ondersteuning van dit project.