BoomOntzorging.com kan met behulp van de Terra-Tree 100 het zogenaamde ‘ploffen’ aanbieden. Daarmee kan de verstoorde  ondergrondse groeiplaats van bomen worden verbeterd, zonder dat daarbij verhardingen en andere inrichtingselementen verwijderd hoeven te worden. Met een holle lans wordt met stoten luchtdruk de verdichte bodem laagsgewijs gefragmenteerd. Hierdoor zal direct de doorluchting en vochthuishouding van de bodem verbeteren en zal de weerstand die de boomwortels ondervinden bij het doorwortelen van de bodem worden opgeheven.