Nieuwe trekker in gebruik genomen

uitgebroken plakoksel met kroonanker

Kroonanker bewijst zijn nut!

Schade voorkomen door dynamisch kroonanker

Bij een monumentale beuk op het terrein van vegetarisch woonpark Ommershof heeft BoomOntzorging.com in 2014 een dynamisch kroonanker geplaatst om schade bij het uitbreken van één van de aanwezige plakoksels te voorkomen. Enkele weken geleden is het verankerde kroondeel inderdaad bezweken en heeft het kroonanker gezorgd dat deze niet op het naastgelegen gebouw is gevallen. Het kroondeel kon schadevrij worden verwijderd. Doordat de stam diverse “verse” scheuren liet zien is besloten de gehele boom te verwijderen.

 

BoomOntzorging in actie bij werkzaamheden rond monumentale platanen in Arnhem

Afgelopen weken is BoomOntzorging.com actief geweest als bomenwacht bij werkzaamheden die plaatsvonden rond 3 monumentale platanen in Arnhem.

Bij de herinrichting van een deel van de Weerdjesstraat in Arnhem is het behoud van 3 monumentale platanen van groot belang.

Als bomenwacht is BoomOntzorging actief bij de werkzaamheden die rond deze drie bomen plaatsvinden. Naast de civiele werkzaamheden die plaatsvinden is er rond de bomen grondwisseling  toegepast waarbij de oude grond is weggezogen en er nieuwe bomengrond is aangebracht. Tijdens het grondzuigen is dagblad de Gelderlander langs geweest en heeft onze collega Tim van der Kracht geïnterviewd over de werkzaamheden.

Artikel De Gelderlander

BoomOntzorging.com in de Gelderlander

Verjonging beukenlaan Schelmseweg Arnhem in de Gelderlander

Aernout Theunisen is geïnterviewd door de Gelderlander over de verjonging die het Geldersch landschap gaat uitvoeren bij een deel van de oude beukenlaan langs de Schelmseweg in Arnhem

 Online artikel in de Gelderlander


European Tree Technician

Inmiddels twee mensen met het vakcertificaat European Tree Technician bij BoomOntzorging.com!

Naast Aernout Theunissen is Robert van Stuyvenberg inmiddels ook in het bezit van het vakcertificaat European Tree Technician. Nadat vorige week de diverse examen onderdelen waren afgerond is vandaag de uitslag binnen gekomen waaruit bleek dat de examen onderdelen met voldoende resultaat waren afgelegd. Het vakcertificaat European Tree Technician wordt uitgegeven door de European Arboricultural Council (EAC) en staat voor gedegen kennis en vaardigheden als allround boomdeskundige. Naast de werkzaamheden die wij al uitvoerde op het gebied van boomtechnisch onderzoek en advies kunnen met dit vakcertificaat onze diensten verder uitbouwen waarbij aantoonbare deskundigheid van belang is. Bij boomconflicten, advies richting opdrachtgevers of het begeleiden van boomprojecten kan het inschakelen van een aantoonbaar deskundig persoon vaak het verschil maken.

European Tree Technician

Nu ook European Tree Technician

Half maart 2017 heeft Aernout Theunissen het examen afgelegd voor het vakcertificaat ‘European Tree Technician’ (ETT) en is daarvoor geslaagd. Het vakcertificaat European Tree Technician wordt uitgegeven door de European Arboricultural Council (EAC) en staat voor gedegen kennis en vaardigheden als allround boomdeskundige.

Hoewel BoomOntzorging.com al vele jaren actief is op het gebied van specialistisch boomtechnisch onderzoek, expertises, boomtechnisch advies en het begeleiden van boomprojecten, neemt de vraag naar het vakcertificaat ETT bij opdrachtgevers toe. Door dit certificaat nu zelf in huis te hebben kunnen wij nu ook in deze behoefte van opdrachtgevers voorzien. Naast het European Tree Technician is Aernout Theunissen ook taxateur voor houtige gewassen bij de NVTB en European Treeworker.

European Treeworker

Nieuwe European Treeworker per 1 maart in dienst bij BoomOntzorging.com

Per 1 maart is Tim van der Kracht ons team komen versterken. Met zijn ruime ervaring binnen de boomverzorging en het vakcertificaat ‘European Tree Worker’ (ETW) kunnen wij onze activiteiten verder uitbouwen. Tim zal binnen BoomOntzorging.com als voorman bij de uitvoering zichtbaar zijn en in het onderzoek zal Tim zich bezig houden met het uitvoeren van boomveiligheidscontroles en inventarisaties.

Jensen houtversnipperaar

Nieuwe snippercombinatie in gebruik

BoomOntzorging.com heeft geïnvesteerd in een nieuwe Jensen houtversnipperaar en Volkswagen crafter snipper kipper . Deze tweede versnippercombinatie heeft een capaciteit van 19 cm en opvang volume van ca. 7 m3.  Deze combinatie zal vooral ingezet worden bij werkzaamheden op grotere afstanden en bij particuliere opdrachtgevers.

 

 

 

Benefit of trees

Vacature European Treeworker

Nieuwe medewerker

Na een proefperiode is Gideon Swensen begin maart bij BoomOntzorging.com in dienst gekomen. Gideon komt u binnen de uitvoeringtak van ons bedrijf tegen, waarbij hij een waardevolle aanvulling is voor het team. Gideon zal zich vooral richten op het verwerken van snoeihout en als grondman assisteren bij klimwerkzaamheden.

Picus3

Van stabiliteitsonderzoek naar vellen

Prov Utrecht N411 es

Van stabiliteitsonderzoek naar vellen

Recent heeft BoomOntzorging.com een es verwijderd waarbij vorig jaar een stabiliteitsonderzoek was uitgevoerd. De uitslag van de Picus3- geluidstomograaf en de stobbe zijn nu goed te vergelijken,  zichtbaar is dat meting van de Picus3- geluidstomograaf een goed beeld van de werkelijkheid geeft.

Watergeven seizoen 2016 weer van start gegaan.

BoomOntzorging.com is weer van start gegaan met het watergeven van jonge bomen en hagen voor diverse overheden. Heeft u ook een aantal bomen aangeplant, wij rekenen u graag voor wat de kosten zijn voor het watergeven per gift of geheel ontzorgd voor het hele seizoen.

Watergeven

Watergeven

BoomOntzorging.com is verhuisd

Per heden is BoomOntzorging.com verhuisd. Ons nieuwe post en bezoekadres is Kerkstraat 7 in Herveld.

Adresgegevens

Kerkstraat 7
6674 AS Herveld

BoomOntzorging.com neemt mobiele stobbenfrees in gebruik

BoomOntzorging.com heeft recentelijk een mobiele stobbenfrees in gebruik genomen. Deze frees met hoge freescapaciteit heeft een minimale breedte van 80 cm en kan hiermee in nagenoeg elke tuin komen. Doordat de machine op banden staat zullen er geen sporen worden gereden.

 

foto 11

Gemeente Overbetuwe past omgevingsvergunning kappen aan

Voor de meeste bomen hoeft u geen omgevingsvergunning meer aan te vragen (voorheen kapvergunning). Alleen als u een houtopstand (meestal een boom) wilt kappen die op de ‘Lijst van monumentale en waardevolle bomen’ staat dient u een omgevingsvergunning aan te vragen. Of uw boom op de lijst staat kunt u zien via de viewer. Van kappen kan ook sprake zijn als er zeer drastisch wordt gesnoeid, bijvoorbeeld het verwijderen van de kroon uit een boom.

Nieuwe medewerker

BoomOntzorging.com verzorgd taxaties met de NVTB methode

Aernout Theunissen is afgelopen donderdag geslaagd voor de vaktest van de NVTB en heeft hiermee laten zien voldoende kennis te hebben om bomen op de juiste wijze te taxeren. De NVTB (Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen) is een groeiende en evoluerende vereniging van gemotiveerde en kritische boomdeskundigen. Sinds 1993 brengen haar leden op een professionele en onafhankelijke wijze schades aan bomen of boomgroepen in beeld, uitgedrukt in geld. Die leden zijn erkende taxateurs en onafhankelijke boomdeskundigen die naast het taxeren ook advies over bomen geven. Ze doen dat voor gemeenten en provincies, Rijkswaterstaat, wegbeheerders, hoveniers en particulieren. Maar ook verzekeringsmaatschappijen en expertisebureaus weten de weg naar de NVTB steeds beter te vinden.

Picus3

BoomOntzorging.com in De Gelderlander

BoomOntzorging.com heeft in opdracht van de Gemeente Arnhem diverse oude beuken langs de Schelmseweg onderzocht. De Gelderlander heeft een interview opgenomen met Aernout Theunissen en hier een artikel over gepubliceerd. Door onderstaande foto te klikken kunt een beknopte versie van het artikel lezen wat in de krant van woensdag 11 maart heeft gestaan.

 

klik hier om het artikel van De Gelderlander te lezen.

Onderzoek kastanje Dinxperloo

 

Paardenkastanje bij Dorpskerk wordt gekapt

DINXPERLO Iedere Dinxperloër kent de reusachtige paardenkastanjeboom die tussen de Dorpskerk en het kerkelijk centrum staat. Met een stamomvang van meer dan 550 cm is het één van de grootste kastanjebomen van Gelderland. Helaas zal de boom gekapt moeten worden, omdat deze niet meer gezond is. Het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Kerk in Dinxperlo, op wiens grond de boom staat, heeft dit besluit genomen.Gerrit Gerritsen, lid van dit college, vertelt: “De gezondheid van de boom was altijd al een aandachtspunt. Er is al eerder onderzoek gedaan en ook hebben er al regelmatig herstelwerkzaamheden plaatsgevonden. We zagen nu de zwammen weer uit de stam komen en hebben contact opgenomen met Joost Ormel van Ormel Boomverzorging. Naar aanleiding hiervan heeft een boomtechnisch adviseur van Bureau Boomontzorging uit Elst een stabiliteitsonderzoek uitgevoerd.”ERNSTIG AANGETAST Uit het onderzoek bleek dat de boom in een matige conditie verkeert en ernstig is aangetast door ‘dikrandtonderzwam’. Een groot deel van het houtweefsel is afgestorven en door het optreden van houtrot ernstig verzwakt. Hierdoor is er een sterk verhoogd risico op stambreuk en windworp ontstaan. Daarbij kan er grote schade aan de historische bebouwing ontstaan en is er door het grote aantal voorbijgangers een grote kans op persoonlijk letsel. Ook is er een verhoogd risico op het uitbreken van de top, waarbij grote schade aan de kerk kan ontstaan.
De conclusie was: ‘door het sterk verhoogde risico op stambreuk, windworp of op het uitbreken van zware kroondelen is het van belang met spoed maatregelen te treffen om de risico’s weg te nemen’.NOODKAP Op basis van dit advies heeft het College van Kerkrentmeesters unaniem besloten een omgevingsvergunning voor het kappen van de boom aan te vragen bij de gemeente Aalten.
De gemeente heeft inmiddels vergunning verleend voor een noodkap en dat betekent dat de boom met spoed mag worden gekapt. Dinsdag 17 februari zal Joost Ormel dit uitvoeren en daarmee neemt Dinxperlo afscheid van een mooie, karakteristieke boom die al ongeveer 150 jaar op vele afbeeldingen van het centrum een herkenbaar dorpsbeeld oplevert.
In de kapvergunning zat als voorwaarde dat er een herplant moet komen. Dat betekent dat op ongeveer dezelfde plek een nieuwe boom komt te staan. Volgens Gerrit Gerritsen zal dit waarschijnlijk in april dit jaar gebeuren.

Nieuwe houtversnipperaar aan het werk

BoomOntzorging nu ook “ontzorgd” met nieuwe TP 200 houtversnipperaar voor op Unimog.

Onlangs heeft OBMtec BV een nieuwe TP 200 PTO voor op de bestaande Unimog van Boomontzorging mogen leveren. De TP 200 houtversnipperaar is uiterst compact aangebouwd en wordt rechtstreeks aangedreven door de ca. 90 pk sterke Unimog. Snoeihout met een maximale diameter van ca. 21 cm is op deze wijze uiterst snel en efficiënt te verwerken! Met de verlengde blaaspijp worden de snippers in de door BoomOntzorging zelf opgebouwde snipperopvangbak geblazen. Ook kan de blaaspijp eenvoudig naar links en rechts verdraaid worden om bv andere kippers vol te spuiten De gehele frontset is simpel af – / aankoppelbaar, middels een snel koppelende DIN-plaat constructie.

BoomOntzorging.com wenst u fijne feestdagen!

BoomOntzorging.com wenst u fijne feestdagen en een gezond beging van 2015!

Wij willen u bedanken voor de fijne samenwerking en de mooie projecten die wij afgelopen jaar hebben mogen uitvoeren. Ook in 2015 kunt u weer rekenen op onze kennis en expertise, voor het beheer en onderhoud van uw bomenbestand.

In 2015 zal onze nieuwe snippercombinatie in gebruik worden genomen, waardoor onze capaciteit voor de verwerking van snoeihout verder wordt vergoot. Ook op het gebied van onderzoek en advies zullen we in 2015 niet stil zitten. De inzet van specifieke onderzoeksapparatuur kan een belangrijke aanvulling zijn bij de uitvoering van boomtechnisch onderzoek en ook hierin zal worden geïnvesteerd.

 

Nieuwe website online

Sinds vandaag staat onze nieuwe website online. Door een strakkere vormgeving en betere aanpassingsmogelijkheden kunnen wij nu nog eenvoudiger informatie met u delen. Heeft u nog vragen en/of opmerkingen over onze nieuwe website dan kunt u gerust contact met ons opnemen. Wilt u vaker informatie over onze projecten of ontwikkelen binnen ons bedrijf ontvangen dan kunt u ons ook volgen via facebook, twitter of rss feed ontvangen in uw mailbox.