Gemeente Overbetuwe past omgevingsvergunning kappen aan

Voor de meeste bomen hoeft u geen omgevingsvergunning meer aan te vragen (voorheen kapvergunning). Alleen als u een houtopstand (meestal een boom) wilt kappen die op de ‘Lijst van monumentale en waardevolle bomen’ staat dient u een omgevingsvergunning aan te vragen. Of uw boom op de lijst staat kunt u zien via de viewer. Van kappen kan ook sprake zijn als er zeer drastisch wordt gesnoeid, bijvoorbeeld het verwijderen van de kroon uit een boom.

Nieuwe medewerker

BoomOntzorging.com verzorgd taxaties met de NVTB methode

Aernout Theunissen is afgelopen donderdag geslaagd voor de vaktest van de NVTB en heeft hiermee laten zien voldoende kennis te hebben om bomen op de juiste wijze te taxeren. De NVTB (Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen) is een groeiende en evoluerende vereniging van gemotiveerde en kritische boomdeskundigen. Sinds 1993 brengen haar leden op een professionele en onafhankelijke wijze schades aan bomen of boomgroepen in beeld, uitgedrukt in geld. Die leden zijn erkende taxateurs en onafhankelijke boomdeskundigen die naast het taxeren ook advies over bomen geven. Ze doen dat voor gemeenten en provincies, Rijkswaterstaat, wegbeheerders, hoveniers en particulieren. Maar ook verzekeringsmaatschappijen en expertisebureaus weten de weg naar de NVTB steeds beter te vinden.

Picus3

BoomOntzorging.com in De Gelderlander

BoomOntzorging.com heeft in opdracht van de Gemeente Arnhem diverse oude beuken langs de Schelmseweg onderzocht. De Gelderlander heeft een interview opgenomen met Aernout Theunissen en hier een artikel over gepubliceerd. Door onderstaande foto te klikken kunt een beknopte versie van het artikel lezen wat in de krant van woensdag 11 maart heeft gestaan.

 

klik hier om het artikel van De Gelderlander te lezen.

Onderzoek kastanje Dinxperloo

 

Paardenkastanje bij Dorpskerk wordt gekapt

DINXPERLO Iedere Dinxperloër kent de reusachtige paardenkastanjeboom die tussen de Dorpskerk en het kerkelijk centrum staat. Met een stamomvang van meer dan 550 cm is het één van de grootste kastanjebomen van Gelderland. Helaas zal de boom gekapt moeten worden, omdat deze niet meer gezond is. Het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Kerk in Dinxperlo, op wiens grond de boom staat, heeft dit besluit genomen.Gerrit Gerritsen, lid van dit college, vertelt: “De gezondheid van de boom was altijd al een aandachtspunt. Er is al eerder onderzoek gedaan en ook hebben er al regelmatig herstelwerkzaamheden plaatsgevonden. We zagen nu de zwammen weer uit de stam komen en hebben contact opgenomen met Joost Ormel van Ormel Boomverzorging. Naar aanleiding hiervan heeft een boomtechnisch adviseur van Bureau Boomontzorging uit Elst een stabiliteitsonderzoek uitgevoerd.”ERNSTIG AANGETAST Uit het onderzoek bleek dat de boom in een matige conditie verkeert en ernstig is aangetast door ‘dikrandtonderzwam’. Een groot deel van het houtweefsel is afgestorven en door het optreden van houtrot ernstig verzwakt. Hierdoor is er een sterk verhoogd risico op stambreuk en windworp ontstaan. Daarbij kan er grote schade aan de historische bebouwing ontstaan en is er door het grote aantal voorbijgangers een grote kans op persoonlijk letsel. Ook is er een verhoogd risico op het uitbreken van de top, waarbij grote schade aan de kerk kan ontstaan.
De conclusie was: ‘door het sterk verhoogde risico op stambreuk, windworp of op het uitbreken van zware kroondelen is het van belang met spoed maatregelen te treffen om de risico’s weg te nemen’.NOODKAP Op basis van dit advies heeft het College van Kerkrentmeesters unaniem besloten een omgevingsvergunning voor het kappen van de boom aan te vragen bij de gemeente Aalten.
De gemeente heeft inmiddels vergunning verleend voor een noodkap en dat betekent dat de boom met spoed mag worden gekapt. Dinsdag 17 februari zal Joost Ormel dit uitvoeren en daarmee neemt Dinxperlo afscheid van een mooie, karakteristieke boom die al ongeveer 150 jaar op vele afbeeldingen van het centrum een herkenbaar dorpsbeeld oplevert.
In de kapvergunning zat als voorwaarde dat er een herplant moet komen. Dat betekent dat op ongeveer dezelfde plek een nieuwe boom komt te staan. Volgens Gerrit Gerritsen zal dit waarschijnlijk in april dit jaar gebeuren.

Nieuwe houtversnipperaar aan het werk

BoomOntzorging nu ook “ontzorgd” met nieuwe TP 200 houtversnipperaar voor op Unimog.

Onlangs heeft OBMtec BV een nieuwe TP 200 PTO voor op de bestaande Unimog van Boomontzorging mogen leveren. De TP 200 houtversnipperaar is uiterst compact aangebouwd en wordt rechtstreeks aangedreven door de ca. 90 pk sterke Unimog. Snoeihout met een maximale diameter van ca. 21 cm is op deze wijze uiterst snel en efficiënt te verwerken! Met de verlengde blaaspijp worden de snippers in de door BoomOntzorging zelf opgebouwde snipperopvangbak geblazen. Ook kan de blaaspijp eenvoudig naar links en rechts verdraaid worden om bv andere kippers vol te spuiten De gehele frontset is simpel af – / aankoppelbaar, middels een snel koppelende DIN-plaat constructie.

BoomOntzorging.com wenst u fijne feestdagen!

BoomOntzorging.com wenst u fijne feestdagen en een gezond beging van 2015!

Wij willen u bedanken voor de fijne samenwerking en de mooie projecten die wij afgelopen jaar hebben mogen uitvoeren. Ook in 2015 kunt u weer rekenen op onze kennis en expertise, voor het beheer en onderhoud van uw bomenbestand.

In 2015 zal onze nieuwe snippercombinatie in gebruik worden genomen, waardoor onze capaciteit voor de verwerking van snoeihout verder wordt vergoot. Ook op het gebied van onderzoek en advies zullen we in 2015 niet stil zitten. De inzet van specifieke onderzoeksapparatuur kan een belangrijke aanvulling zijn bij de uitvoering van boomtechnisch onderzoek en ook hierin zal worden geïnvesteerd.

 

Nieuwe website online

Sinds vandaag staat onze nieuwe website online. Door een strakkere vormgeving en betere aanpassingsmogelijkheden kunnen wij nu nog eenvoudiger informatie met u delen. Heeft u nog vragen en/of opmerkingen over onze nieuwe website dan kunt u gerust contact met ons opnemen. Wilt u vaker informatie over onze projecten of ontwikkelen binnen ons bedrijf ontvangen dan kunt u ons ook volgen via facebook, twitter of rss feed ontvangen in uw mailbox.

 

Unimog in gebruik genomen

 

Om in te spelen op de toename van grotere snoei en vellingsprojecten heeft BoomOntzorging.com geïnvesteerd in een Unimog met versnipperaar en opvang.  De Unimog is momenteel al volop in bedrijf met een tijdelijke versnipperaar. Vanaf januari zal een nieuwe TP- versnipperaar voorop zorgen voor een goede snipperkwaliteit en een veilige werkplek. Naast de inzet van deze combinatie bij onze eigen projecten zal die ook ingezet worden in de verhuur bij collega bedrijven.

Vacature leerling boomverzorger (m/v)

vacature leerling boomverzorging

groeiplaatsverbetering

In Tuin & Landschap artikel over het gebruik van vulkanisch gesteente

In de nieuwe Tuin & Landschap een leuk artikel over het gebruik van vulkanisch gesteente t.b.v. grondverbetering. Wij gebruiken  al geruime DCM lava tijd bij het opheffen van verdichting bij bomen d.m.v. “ploffen” en zien ook erg goede resultaten.

BoomOntzorging.com kan met behulp van de Terra-Tree 100 het zogenaamde ‘ploffen’ aanbieden. Daarmee kan de verstoorde  ondergrondse groeiplaats van bomen worden verbeterd, zonder dat daarbij verhardingen en andere inrichtingselementen verwijderd hoeven te worden. Met een holle lans wordt met stoten luchtdruk de verdichte bodem laagsgewijs gefragmenteerd. Hierdoor zal direct de doorluchting en vochthuishouding van de bodem verbeteren en zal de weerstand die de boomwortels ondervinden bij het doorwortelen van de bodem worden opgeheven. Tijdens het openbreken van de verdichte bodemlagen kunnen in de ontstane scheuren en holten direct poreuze materialen en langwerkende organische meststoffen worden toegediend. Het toedienen van poreuze materialen (zoals lavagruis) kan het opnieuw verdichten van de bodem voorkomen maar verbeterd ook de bodemstructuur en vergroot het water- en luchtbergend vermogen. Het ondergronds toedienen van meststoffen in de doorwortelde zone zorgt voor directe opname van voedingsstoffen en stimuleert de ontwikkeling van fijne beworteling.

BoomOntzorging.com ondernemer van de dag op WijGelderland

Robert van Stuyvenberg (Boomontzorging.com, Elst)

Robert van Stuyvenberg en Aernout Theunissen hebben het bedrijf van hun oude werkgever overgenomen en zijn verder gegaan onder de nieuwe naam Boomontzorging.com in Elst. Het bedrijf levert boomverzorging en advisering.

boomontzrg1.jpg

 

Wie ben ik

Ik ben Robert van Stuyvenberg, 27 jaar en opgegroeid in Elst, Gelderland.

Ik heb het meest geleerd bij Helicon Opleidingen, Nijmegen en IPC groene ruimte in Schaarsbergen. Hiervoor heb ik gewerkt bij Arbori-Arnhem, boomverzorging & advisering.

 

Wat is uw belangrijkste inspiratiebron?

Mijn belangrijkste inspiratiebronnen zijn onze opdrachtgevers, het dagelijks oplossingen bedenken voor hun vraagstukken vind ik een leuke uitdaging.

 

Voor welke ondernemer heeft u bewondering?

Ik heb bewondering voor onze goede collega Koen Zeeland “Van Zeeland Groen”. Hij heeft onlangs een zwaar ongeluk gehad tijdens de uitvoering van kapwerkzaamheden. Ondanks zijn blijvende invaliditeit heeft hij een enorme drive om zijn bedrijf voor te zetten. Voor dit doorzettingsvermogen heb ik diep respect.

 

boom2.jpg

 

Bedrijf CV

Samen met Aernout Theunissen ben ik eigenaar van BoomOntzorging.com. We zijn het bedrijf gestart in maart 2012 in Elst. Wij doen boomverzorging en advisering.

 

Waarom bent u het bedrijf gestart?

Door het stoppen van één van de oudste boomverzorgingsbedrijven Arbori-Arnhem Boomverzorging & Advisering ontstond de kans om onder een nieuwe naam de activiteiten voort te zetten. BoomOntzorging.com voert werkzaamheden uit op het gebied van inventarisatie, onderzoek en advies, snoeien en vellen.

 

Hoe komt u aan uw klanten?

Via onze website proberen wij naast informatie over ons bedrijf ook een inzicht te geven in de manier van uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten. Op deze uitgebreide informatie krijgen we vaak positieve reacties. Opdrachtgevers zijn hierdoor goed op de hoogte hoe de uitvoering van de werkzaamheden gaat plaatsvinden. Daarnaast proberen we onze opdrachtgevers te “ontzorgen”. Dit houd in dat wij zoveel mogelijk werk voor een opdrachtgever uit handen proberen te nemen. Een goed voorbeeld hiervan is het “BoomOntzorgingsplan” voor instellingen, landgoederen en ieder ander die veel bomen in beheer heeft. Met dit plan zorgen wij voor alles op boomgebied, hierbij valt te denken aan het uitvoeren van boominspecties, snoeiwerkzaamheden en het opruimen van stormschade voor een vast bedrag per jaar. Deze dienstverlening proberen wij door het persoonlijk benaderen van mogelijke opdrachtgevers in de markt te zetten.

 

Wat is uw meest succesvolle dienst?

Vooral op het gebied van onderzoek en advies zijn wij onderscheidend ten opzichte van de concurrentie. Door uitvoering van snoei- en kapwerkzaamheden te combineren met de dienstverlening op het gebied van onderzoek en advies zijn adviezen altijd praktisch uitvoerbaar en zijn wij goed op de hoogte van de technische mogelijkheden.

 

Boomontzorg1.jpg

 

Wat is uw laatste grote investering geweest?

Onlangs hebben we een eigen hoogwerker gekocht welke zowel bij de uitvoering van snoei- en kapwerkzaamheden als bij het nader boomtechnisch onderzoek bij bomen ingezet kan worden. Bijvoorbeeld het inspecteren van holtes op hoogte kan hierdoor veilig en eenvoudig worden uitgevoerd.

Wat is uw laatste grote succes?

Onze grootste succes is denk ik toch wel de groei die we de afgelopen twee jaar hebben doorgemaakt, door slimme investeringen in materieel en onderzoeksapparatuur, zijn  we in de afgelopen twee jaar van één van de vele spelers in de boomverzorgingswereld gegroeid naar een geduchte concurrent voor de grotere bedrijven.

 

En tegenvaller?

De grootste tegenvaller hebben we gehad bij de aanschaf van een machine voor het opheffen van verdichting rond bomen en het toedienen van voedingsstoffen. Grote technische problemen na levering hebben een extra investering gekost om de apparatuur eindelijk goed te laten functioneren. Inmiddels hebben we er gelukkig een paar projecten mee af kunnen ronden.

 

Waar heeft u het laatste het meest fors op bezuinigd, en waarom?

We proberen de vaste lasten zo laag mogelijk te houden door continue scherp te zijn bij het afsluiten van verzekeringen, abonnementen en andere terugkomende kosten.

 

Hoe ziet u de toekomst?

De toekomst zien wij positief tegemoet. Boomonderhoud en beheer blijven ondanks de crisis en bezuinigingen bij het rijk van belang. Door goede oplossingen te bedenken voor boom gerelateerde vragen proberen we onderscheidend te zijn ten opzichte van de concurrentie.

http://www.wijgelderland.nl/nieuws-overzicht/robert-van-stuyvenberg-boomontzorgingcom-elst/#.U0wvt42KDmI

Bron: Wijgelderland.nl

BoomOntzorging beschikt sinds kort over een eigen autohoogwerker

Sinds begin februari beschikt BoomOntzorging.com over een eigen autohoogwerker. Deze hoogwerker heeft een werkhoogte van 22 meter en een maximaal bereik van 13 meter. De hoogwerker wordt ingezet bij snoei- en kapwerkzaamheden en bij boomtechnisch onderzoek op hoogte. Met de hoogwerker is het nu eenvoudiger om ook op hoogte metingen met de Picus3-geluidstomograaf te verrichten en om Massaria-controles bij platanen efficiënt uit te voeren. Wilt u meer weten over de mogelijkheden met deze hoogwerker of graag een vrijblijvende prijsopgave voor de inzet van de autohoogwerker dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

[nggallery id=41]

BoomOntzorging.com verzorgt boomtechnisch onderzoek voor Gemeente Arnhem

Medewerkers van BoomOntzorging.com zijn momenteel bezig met het uitvoeren van nader boomtechnisch onderzoek bij 275 bomen voor Gemeente Arnhem. Deze bomen komen voort uit een eerder uitgevoerde VTA-controle. Bij het nader onderzoek zal waar nodig gebruik worden gemaakt van onderzoeksapparatuur zoals de Air-Spade, Picus-geluidstomograaf of Resistograaf. De oplevering zal bestaan uit een rapportage waarin onderzoeksresultaten en hieruit voortkomende conclusies en adviezen per onderzochte boom staan omschreven.

BoomOntzorging.com verwijdert dode beuk met zwaar materieel

BoomOntzorging.com investeert in complete wegafzetting

Om te kunnen voldoen aan de specifieke eisen voor het werken langs lokale en provinciale wegen heeft BoomOntzorging.com geïnvesteerd in een complete wegafzetting. Hiermee kunnen wij zowel op wegen binnen als buiten de bebouwde kom in de meest voorkomende situaties zorgen voor een veilige werkplek voor zowel de weggebruikers als het uitvoerende personeel.

20131010_102322_resized_1

 

BoomOntzorging.com in Arnhemse Koerier

Krantenartikel Arnhemse Koerier

Uitvoering van snoeiwerkzaamheden op basis van boombeheerplan

BoomOntzorging.com is momenteel in opdracht van Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) snoeiwerkzaamheden aan het uitvoeren bij de PI Achterhoek. Enkele jaren geleden is er een boombeheerplan opgesteld waaruit jaarlijks opgemaakt kan worden welke werkzaamheden er uitgevoerd moeten worden. Momenteel worden vooral de bomen langs openbare wegen en paden gesnoeid waarbij de gevaarzetting hoog is. Na het afronden van deze snoeironde zijn alle bomen op het terrein in de afgelopen drie jaar gesnoeid en vallen alle bomen in de reguliere begeleidings- of onderhoudssnoei. Naast het uitvoeren van de snoeiwerkzaamheden zal er ook een boomveiligheidscontrole plaatsvinden waarbij alle boomgegevens geactualiseerd worden.
 
20130821_09161120130821_091652

 

Veterane boom gespot bij bliksembezoek aan Duitsland

Tijdens een bliksembezoek aan een machinebouwer in zuid-Duitsland kwamen we onverwachts deze veterane linde tegen. De geknotte linde staat dicht langs de weg aan de rand van een weiland en heeft een beschermde status gekregen.

 

20130704_125209_resized20130704_125140_resized20130704_125545_resized

BoomOntzorging.com verzorgt demonstratie voor groenbeheerders

 

BoomOntzorging.com heeft in Leiden voor groenbeheerders van verschillende gemeenten een demonstratie verzorgd over het gebruik van apparatuur bij boomtechnisch onderzoek. De organisatie van deze dag is georganiseerd door Gemeente Leiden en was vooral opgezet om kennisuitwisseling plaats te laten vinden tussen verschillende gemeenten. Het ochtendprogramma omvatte onderwerpen op het gebied van vaste planten in openbaar groen, het middagprogramma bestond uit verschillende demonstraties op het gebied van boombeheer en groeiplaatverbetering. BoomOntzorging.com heeft bij een monumentale zilverlinde de mogelijkheden van de Air-Spade en de Picus3- geluidstomograaf gedemonstreerd.

 

IMGP2111>

Inzet drone (kleine helikopter) voor inspectie op hoogte

Binnenkort gaat BoomOntzorging.com experimenteren met het gebruik van een drone (klein op afstand bestuurbare helikopter) voor een eenvoudige en snelle inspectie van bomen op hoogte. In de drone zitten twee camera`s waarmee film en foto opname kunnen worden gemaakte zodat aan getroffen afwijkingen vastgelegd kunnen worden. Ook het maken van overzichtsfoto`s bij toekomstige bouwactiviteiten hoort tot de mogelijkheden.

Bomenwacht bij bodemsanering terrein gasfabriek Arnhem

BoomOntzorging.com zal als bomenwacht optreden bij de bodemsanering die gaat plaatsvinden op het terrein van de gasfabriek Arnhem. Bij de bodemsanering zullen grote hoeveelheden grond worden af- en aangevoerd, de vervuilde grond zal op plaatsen tot maximaal 4 meter diepte worden afgegraven. Om de bestaande bomen aan de rand van het terrein te sparen, heeft de Gemeente Arnhem BoomOntzorging.com gevraagd toezicht te houden en assistentie te verlenen wanneer de werkzaamheden nabij de bomen gaan plaatsvinden. Als voorbereiding op deze werkzaamheden hebben de werknemers van BoomOntzorging.com een medische keuring ondergaan voor het verkrijgen van een verklaring van geschiktheid voor het werken met verontreinigde grond.

Panasonic Toughpad in gebruik

Sinds vandaag heeft BoomOntzorging.com de nieuwe Panasonic Toughpad in gebruik genomen. Deze tablet met de mogelijkheden van een laptop zal vooral ingezet worden bij inventarisatie projecten en nader onderzoek. Op de tablet is onder andere de beheersoftware van Dataquint/ Geovisia geïnstalleerd, waarmee momenteel ca. 12.500 bomen bij de Provincie Utrecht wordt opgenomen. Doordat er erg veel gewichtsbesparing is ten opzichte van de toughbooks zullen we vooral tijdens de opname veel plezier gaan ondervinden van deze nieuwe aanwinst.

 

IMG_0963