Het project RijnlandRoute voorziet in de aanleg van een nieuwe verbindingsweg tussen de A4 en de A44 bij Leiden. In februari en juli 2016 heeft BoomOntzorging.com in opdracht van Provincie Zuid-Holland een groot aantal taxaties uitgevoerd om de monetaire waarde van te kappen bomen vast te stellen. Deze bomen staan in het toekomstige tracé van de nieuwe verbindingsweg en van de daarbij behorende op- en afritten van de A4 en A44 en bestaan uit solitaire bomen, bomenrijen, boomgroepen, bos en struweel. Bij een groot deel van deze ‘boomelementen’ is de monetaire waarde vastgesteld, hetgeen als basis kan dienen bij het opstellen van een groencompensatieplan.

Naast de waardetaxaties van de te kappen bomen heeft BoomOntzorging.com voor de te kappen bomen binnen Gemeente Leiden een verplantbaarheidsbeoordeling van te kappen bomen uitgevoerd en een belangrijk deel van het groencompensatieplan opgesteld.

De taxaties zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen (NVTB) door onze bij de NVTB geregistreerde boomtaxateur.

IMG_7532IMG_3665IMG_3835